Savanoriai ugniagesiai


Kaip tapti savanoriu ugniagesiu?

Savanorių ugniagesių veikla

Įgyvendinamieji teisės aktai:

Nutarimai

Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidauas reikalų  ministerijos direktoriaus įsakymai

Dėl savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinimo darbuose, nemokamų periodinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinsnt gaisrus, sveikatos reikalavimų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl savanorių ugniagesių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą

Dėl savanorio ugniagesio pažymėjimo, savanorio ugniagesio atpažinimo ženklo ir savanorio ugniagesio pažymėjimo ženklo nuostatų patvirtinimo

Dėl savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir jų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininko įsakymai

Dėl tarnybos savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinimo darbuose, nemokamų periodinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir jų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl savanorių ugniagesių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl savanorių ugniagesių veiklos kompensuojamų išlaidų sudėties, jų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo bei savanorių ugniagesių atlyginimo už sugaištą laiką gesinant gaisrus ar atliekant gelbėjimo darbus, už dalyvavimą planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ir  pratybose), taip pat už kitų rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyse numatytų užduočių atlikimą savanoriams ugniagesiams mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo

Puslapis "Savanoriai ugniagesiai" atnaujintas 2016-10-20