Viešieji pirkimai


      Visa informacija apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus, supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles bei paviešintas pirkimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus galite rasti Centinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS ) arba Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP)

2019 metų viešųjų pirkimų planas

2017 m. gruodžio mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2017 m. lapkričio mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2017 m. spalio mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2017 m. rugsėjo mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2017 m. rugpjūčio mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2017 m. liepos mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2017 m. birželio mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2017 m. gegužės mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2017 m. balandžio mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2017 metų kovo mėnesio mažos vertyės pirkimų suvestinė

2017 metų vasario mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2017 metų sausio mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2016 metų gruodžio mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2016 metų lapkričio mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2016 metų spalio mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2016 metų rugsėjo mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2016 metų rugpjūčio mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2016 metų liepos mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2016 metų birželio mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2016 metų gegužės mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2016 metų balandžio mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2016 metų kovo mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2016 metų vasario mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2016 metų sausio mėnesio mažos vertės pirkimų suvestinė

2016 metų pirkimų suvestinė

Įsakymas dėl Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos viešųjųj pirkimų organizavimo tvarkos

Įsakymo priedai

Puslapis "Viešieji pirkimai" atnaujintas 2019-04-09